Şifre 8 ile 30 karakter arasında olmalı; en az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 sayı ve 1 özel karakter içermeli!